Роки

Сьогодення бібліотеки

Бібліотека посідає важливу роль у навчально-виховному процесі НАДПСУ, яка здійснює свою діяльність на основі Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу". Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад, що поширює ідеї зацікавленості людей, заохочує їх, сприяє розвитку до пізнання нового, дає змогу кожному громадянинові виробляти своє власне ставлення до того чи іншого питання, не просто отримати загальні чи професійні знання. Значення бібліотеки для навчального процесу надзвичайно велике. Навчальні відео- та кінофільми, комп’ютери з їх необмеженими можливостями не спроможні замінити спілкування з книгою.

Книжковий фонд бібліотеки містить навчальну, наукову, художньо-публіцистичну літературу, літературу універсального змісту і налічує понад 240 тисяч примірників.

Велику цінність в інформаційному забезпеченні читачів мають періодичні видання — ми отримуємо понад 130 найменувань газет та журналів: військових, юридичних, з питань психології та педагогіки та інші.

Бібліотека має відділ обслуговування з читальним залом на 100 посадочних місць:

Сьогодення

та читальним залом для науково-педагогічного складу на 20 посадочних місць.

Сьогоденняя

Провідний бібліограф бібліотеки надає інформаційно-бібліографічні послуги для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Для оптимізації навчального процесу складаються бібліографічні покажчики та інформаційні списки літератури з різних галузей знань, створюється бібліографія праць вчених вузу.

Колектив бібліотеки у складі Ковальчук С.В., Підлісної Ж.В., Ніколаєвої Л.Д., Бекас І.В., Лаби О.А., Галицької Т.В., Новікової О.І., Овідько А.М., Фокіної І.І. під керівництвом досвідченого фахівця Іванової Л.В. уважно вивчає потреби читачів, надає допомогу викладачам, ад’юнктам, докторантам, курсантам та слухачам у підборі літератури до занять, матеріалів до роботи над дисертаційними дослідженнями, курсовими і дипломними роботами.

Виховна та просвітницька діяльність бібліотеки здійснюється сектором читальних залів та культурно-просвітницької роботи у тісному контакті з факультетами та кафедрами, сприяє гуманізації освіти. Усі форми роботи спрямовані на підвищення духовного і культурного рівня майбутніх офіцерів, збереження національних традицій та виховання справжнього захисника Вітчизни. В курсантських колективах систематично проводяться такі заходи: огляд літератури, тематичні бесіди, дискусії, лекторії вихідного дня "Адреса мужності кордон", "На вічнім шляху до Т. Шевченка", "Життя мов спалах зірниці", "День знань", "Історичні постаті", "Людина і етикет", "Культура взаємовідносин", "Кохання, шлюб, сім’я", "Місто в якому ти служиш" та багато інших.

Сьогоденняя

Серед різних форм культурного виховання провідне місце належить книжковим виставкам. Це тематичні виставки, виставки "По сторінках журналів", виставки-презентації. Вони привертають увагу змістом та оформленням, різноманітністю тематики. Курсантські культурно-виховні, науково-практичні конференції, краєзнавчі читання та відкриття імен сприяють розширенню світогляду майбутнього офіцера фахівця — випускника НАДПСУ.