Тематична виставка "Освіта — це не час. Освіта — це зусилля"

Незалежній Україні – 25 років. Національна система освіти також відзначає 25-річчя. Сформована на засадах патріотизму, загальнолюдських і національних цінностях, вона увібрала в себе кращі надбання минулих поколінь і в той же час спрямована у майбутнє.

Osvita

Мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися впродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.