Роки

Історія кордонів та прикордонних військ України


book07 Боєчко В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан/ В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. – К.: Основи, 1994. – 168 с.: ил.
Шифр: 68.57 Б75
Кількість: 30 прим.

У книжці розглядаються питання формування державних кордонів України в XX столітті, подаються маловідомі історичні документи часів Української Народної Республіки, Гетьманату та радянського періоду.


book08 Державна прикордонна служба України: історія та сучасність/ за заг. ред. М.М. Литвина. – К.: Прінт-експрес, 2004. – 240 с.: іл.
Шифр: 68.68 Д36
Кількість: 2 прим.

Документально-художнє видання розповідає про історію та сучасність Державної прикордонної служби України. Вміщує дані про героїчне минуле прикордонного відомства, основні напрями його діяльності, керівний склад, символіку, регіональні управління, органи охорони державного кордону, органи забезпечення діяльності служби, ветеранські організації. Текст книги доповнює багатий ілюстративний фотоматеріал.
Викладені в книзі відомості та дані подано станом на 5 травня 2004 р.
Видання розраховане на широке коло читачів.


book02 Діордієв Д.Н. Адреса мужності — південний кордон/ Д.Н. Діордієв, І.О. Мельник, Є.В. Войтенко. – Одеса: Друк, 2001. – 300 с.: іл.
Шифр: 68.57 Д50
Кількість: 19 прим.

Ювілейне видання приурочене до 10-річчя створення Прикордонних військ України. У книжці зібрані матеріали, що відображають життя кордону, його історію та сьогодення.


book10 Західний рубіж: від "залізної завіси" до європейського кордону (1992-2012)/ за заг. ред. А.І. Горбенка. – Львів: УКРПОЛ, 2012. – 262 с.: іл.
Шифр: 68.57 З-38
Кількість: 1 прим.

Це інформаційно-ілюстроване видання про історію Західного регіонального управління.


book05 Кабачинський М.І. Історія кордонів та прикордонних військ України: монографія/ М.І. Кабачинський. – Хмельницький: Хмельницька міська друкарня, 2000. – 216 с.: іл.
Шифр: 68.57 К12
Кількість: 106 прим.

У монографії досліджується процес формування етнічної та державної території України, формування, розвиток і зміни її кордонів на різних етапах історії. Висвітлюється становлення і розвиток служби охорони кордонів та прикордонних військ України.
Монографічне дослідження призначене насамперед для слухачів Національної академії, особового складу ПВУ, а також буде корисним для всіх тих, хто цікавиться українською історією.


book06 Кабачинський М.І. Історія кордонів України: навч. посібник/ М.І. Кабачинський. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – 344 с. – Затвердж. головою ДПСУ.
Шифр: 68.57 К12
Кількість: 47 прим.

У виданні досліджується процес формування етнічної та державної території України, становлення ії кордонів і розвиток прикордонних структур на різних етапах історії.
Призначений для курсантів академії які навчаються за спеціальністю “Охорона та захист державного кордону”.


book04 Кабачинський М.І. Історія охорони кордонів України: монографія/ М.І. Кабачинський. – Хмельницький: НАДПСУ, 2005. – 355 с. – Затверджено ректором академії.
Шифр: 68.57 К12
Кількість: 26 прим.

У монографії досліджується процес формування етнічної та державної території України, становлення її кордонів і розвиток прикордонних структур на різних етапах історії.
Монографічне дослідження призначене насамперед для слухачів академії, особового складу ДПСУ, а також буде корисним для всіх тих, хто цікавиться українською історією.


book03 Кабачинський М.І. На варті рубежів Батьківщини: Прикордонні війська України в 1991-2003 роках: монографія/ М.І. Кабачинський. – Хмельницький: НАДПСУ, 2006. – 564 с. – Затверджено ректором академії.
Шифр: 68.57 К12
Кількість: 11 прим.

У монографії досліджується процес формування етнічної та державної території України, становлення її кордонів і розвиток прикордонних структур на різних етапах історії.
Монографічне дослідження призначене насамперед для слухачів академії, особового складу ДПСУ, а також буде корисним для всіх тих, хто цікавиться українською історією.


book01 Мірошниченко В.П. Ми пам'ятаємо ваші імена/ В.П. Мірошниченко, О.В. Мірошніченко. – Хмельницький: НАДПСУ, 2004. – 108 с.: іл.
Шифр: 68.57 М64
Кількість: 69 прим.

Це видання містить документальні розповіді про іменні прикордонні застави і кораблі Державної прикордонної служби України. Рекомендовано широкому колу читачів.


book09 Прикордонні війська України: історія і сучасність. – Хмельницький: АПВУ, 1997. – 292 с.: ил.
Шифр: 68.68 П75
Кількість: 1 прим.

Збірник статей, спогадів є першою спільною спробою науковців комплексного висвітлення героїчних сторінок вітчизняної історії та вирішення проблем розбудови Прикордонних військ України в сучасних умовах.
Книга служитиме посібником для навчання особового складу Прикордонних військ бойового досвіду старших поколінь та його виховання на героїчних традиціях Батьківщини.
Збірник розрахований на широке коло читачів, які цікавляться історією Прикордонних військ України.


book11 Чабаненко В.Е. Пограничная слава Украины: книга памяти/ В.Е. Чабаненко. – Кировоград: ЧП Чудна М.С., 2001. – 858 с.
Шифр: 68.57 Ч-12
Кількість: 1 прим.

Воины в зеленых фуражках всегда были там, где решались судьбы Отечества. Имена многих из них навечно вписаны в боевую летопись государствам историю пограничных войск. Эта книга, являющаяся результатом более чем 3-летних поисков автора, посвящена пограничникам, удостоенным высшей степени воинского отличия. Из документальных очерков, небольших зарисовок и биографических справок читатели узнают о жизни, боевом пути и подвигах Героев-пограничников, служивших на украинской границе, украинцев и уроженцев Украины,а также уроженцев других государств СНГ, учившихся, работавших, живших в Украине, или совершивших подвиги, погибших в боях и похороненных на украинской земле.
Книга рассчитана на массового читателя. Может служить учебным пособием для личного состава Государственной пограничной службы Украины.